1-4 dages sessioner

SESSIONSFORLØB – MULTIINKARNATIONSTERAPI

INDRE BARN & HØJERE SELV

1-dags forløb

Gennem arbejdet med dit Indre Barn kommer du i kontakt med de evner og ressourcer, som du indeholder. Det indre Barn er det direkte udtryk for for hvem du dybest set er, og danner således en bro fra det spirituelle til det fysiske. Ved at genopleve essensens af hvem du er, banes vejen for en kontakt til den tidløse visdom, der strømmer fra dit Højere Selv (Selvet). Forløbet er opløftende og healende og kan tages, når man føler behov for en dybere kontakt indadtil. Det er et forløb, som minder os om, hvem vi er bag vores forestillinger om os selv og livet.

(alle 4 dages forløb starter med dette forløb)

TEMA-SESSIONER

1-4 dages forløb

Tema sessionerne har fokus på et bestemt tema i dit liv, som du ønsker at få en dybere forståelse af. For eksempel afklaring af specifikke forhold til personer i dit liv, parforholdsproblematikker, evnen til at kunne sige til og fra osv. Du vil gå tilbage til 3-4 episoder fra din barndom, inden du undersøger, hvordan temaet har udspillet sig i tidligere liv.

Temasessionerne kan tages over 1-4 dage afhængigt at hvor omfattende man ønsker temaet belyst.

KROPS-SESSIONER

1-3 dages forløb

Kropssessionerne kan tages som 1-3-dages forløb. Kropsessionerne er særligt egnet til at få en afklaring på en sygdoms opståen, de forholder sig til specifikke kropsrelaterede problematikker eller som selvhealing under sygdomsforløb.

Din underbevidsthed kan fortælle dig om din sundhedstilstand mentalt, fysisk og følelsesmæssigt, og en øget bevidsthed kan skabe mulighed for at kroppen vender tilbage til sin naturlige tilstand og heler sig selv.

HØJERE SELV SESSIONER

4-dages forløb

I dette fire dages forløb arbejder du specifikt på at få en kontakt til dit Højere Selv. Ved at se os selv i mange forskellige tidligere liv, og gennemleve de dramaer som udspiller sig der, får vi en dyberegående indsigt i de ubevidste mekanismer som styrer vores liv idag. Vi bliver i stand til at frigøre os fra gamle gentagelsesmønstre, fordi de forløses på både fysisk, følelsesmæssigt og mentalt plan. Højere Selv sessioner er som regel det sessionssæt man begynder med, hvis man ikke har arbejdet med MI-Terapi før.

FORÆLDRE SESSIONER

4-dages forløb

Vore forældre er de første mennesker, som vi indgik i en dyb personlig relation til. Det vi lærte af dem har efterfølgende påvirket vores relationer til alt andet i livet. I forældresessionerne vil du genopleve perioden før undfangelsen, selve undfangelsen, perioden i din mors mave og selve fødslen. Herved kommer du i kontakt med dit oprindelige væsen, inden dette blev til en personlighed, og du husker formålet med dette liv, som er levet med din nuværende moder og fader for at frigøre de bindinger, der er imellem jer.

INDRE MAND / INDRE KVINDE SESSIONER

4-dages forløb

Når vi er kommet til afklaring af vores relationer til os selv og andre, er vi parate til at vende blikket endnu dybere indad og se hvordan disse relationer repræsenterer sig inde i os. De efterfølgende forløb arbejder derfor med arketyperne i os selv og begynder med Indre Mand & Indre Kvinde. Du vil opleve tidligere liv som både mand og kvinde, og hvordan du forholder dig til dit eget eller det modsatte køn. Temaer omkring sexualitet, undertrykkelse, vold osv fortsætter med at leve i os, så længe disse ikke er levet bearbejdet og bevidstgjorte.

INDRE MODER / INDRE FADER SESSIONER

4-dages forløb

Du vil opleve tidligere liv som både fader og moder, og mærke hvordan du har forholdt dig til disse roller. Når vi oplever de forskellige roller af at være magtesløs og være magtfuld, som automatisk udspiller sig i forældre/barn-rollen, genoplever vi vores forhold til magt og autoritet. Vi opdager, at disse roller symbolsk viser os vores eget forhold til Universet/Gud/en højere Magt, eller hvad vi ønsker at kalde dette. Det handler dybest set om vores evne til at kunne overgive os i tillid til noget større i vores liv. Til at kunne leve med at vi dybest set er magtesløse overfor livet og alligevel kan evne at opretholde vores tillid til livsprocessen.

SEXUALITETS SESSSIONER

4-dages forløb

Sexualitet er den livskraft, der gennemstrømmer kroppen, og forbinder krop med ånd. Vi oplever tidligere liv med fokus på vores sexualitet og ser, hvor vi har misbrugt den, hvor vi har undertrykt den, og hvor vi har udlevet den i sin højeste frekvens. Vi oplever, hvordan denne livskraft kan bruges til at transformere vores krop og oplevelser af at være adskilt fra denne. I sessionerne arbejder vi med at forløse energiens fastlåsthed for bevidst at genskabe det frie flow i kroppen.

SJÆLSCENTRERING

4-dages forløb

Vi bruger arbejdet med vore bedsteforældre, som en arketypisk repræsentation af vores spirituelle arv. Det handler ikke om vores fysiske forhold til vores bedsteforældre, men om hvad de på et dybere spirituelt plan har givet videre til os via deres rolle som slægtsled til vores forfædre. Den samlede spirituelle arv fra vores slægt kan være gemt i de dramaer der udspiller sig til dagligt i vores familie, men vi vil udforske den viden, som er opsamlet gennem vores forfædre og givet videre til os. Vi vil frigøre denne viden i os selv igen og komme overens med den vi er, den familie vi er født ind i, og det samfund vi er en del af.