Indiansk piberygning

Vi samles i cirklen for at ryge piben – dette henblik på bøn for os selv og andre.

Piben hører til den oprindelige indianske tradition – i dette tilfælde den Californiske præries Sortfodsindianere.

Piben er for indianerne et helligt redskab for heling og bøn, den stoppes med en blanding af urter og tobak (Ingen hallucinerende stoffer), og vi vil sammen lægge vore bønner iden, inden den ryges og går på omgang. Rygningen er symbolsk, det er derfor unødvendigt at indhalere røgen, så det kræver ikke at man er ryger for at deltage:)

Vi beder på indiansk vis Skaberen, Moder Jord og Bedsteforældrene fra de fire verdens hjørner (vore forfædre) om at hjælpe os og som tak at ryge piben med os …..og med pibens røg stiger bønnerne op.

Alle religioner er velkomne, det er op til den enkelte selv at definere, hvad og hvem Skaberen/Gud er.

Der er enkelte retningslinier, når vi er omkring piben:

Det gælder for alle, at man ikke har indtaget alkohol eller andre euforiserende stoffer 4 dage i forvejen.

Og at du som kvinde har en lang nederdel/sharon på, og at du ikke er i “måne” dvs at du er fri af din menstruation, også i 4 dage inden arrangementet.

Derudover kræves kun din åbenhed.

Arrangementet afholdes på donationsbasis

I den indianske tradition er det vigtigt at der går noget begge veje dvs at man giver noget for at modtage det, som man nu beder for. En donation kan bestå af tobak, penge, eller chokolade, det er helt op til den enkelte.

Der vil ikke være indianere tilstede ved arrangementet. Den pibe vi ryger er den jeg, Ditte Marie, har tjent rettigheden til at bære. Det vil selvfølgelig foregå fuldt og helt efter de indianske “forskrifter”.

I den indianske tradition siges piben at tilhøre folket – det er derfor en glæde at kunne tilbyde og indbyde alle interesserede adgang til dette lille arrangement.

Med kærlig hilsen Ditte Marie

Tilmelding og spørgsmål kan ske på;

tlf 61 30 83 55

eller mail@dittemarie.org